Bleeksodo, Tweern un bruun'n Peeper

Min Frou is opwussen in Leis op'n Hoog'n. De Öllern haan Leeb'nsmittelgeschäff geg'nober von de Bäckerei Wiese. Wie aal de annern Kinner is sei houchdüütsch opwussen, ouk wenn de Öllern unner sek platt snackt'n. Wenn veel to doun weer, moss'n de Kinner ouk mool mithelp'n. Ober Kinneraabait hedd sek keiner Gedank'n mookt. Ouk wenn min Frou domols ers 8 oder 9 Johr ween is, er hedd de Aabait Spooß mookt. Blous wenn de Lüer er Platt ruutkreig'n, denn konn dat woll al mool eng weern fo min Frou, wail se platt wol vestoon konn, ober dat geev ouk Utnoom'n. Denn löip se to Mama, töich er an ern witt'n Kitt'l un fröig ganz liis: "Mama, was ist Bleeksodo?" Annermol moss Mama uthelp'n, wenn se fröich: "Was ist Tweern und bruun'n Peeper?"

Heinz Tödtmann