Hier gait dat um de Minsch'n, de dissen plattdüütschen Dialekt snackt hebbt un um de Gegend,. wo man so snackt hedd.

 

Dorbi mutt man seig'n, dat mi dat Spooß mookt hedd, de Geschichte von  Exoff plattdüütsch optoschriib'n. Man föilt sek versett no Ameriko, wo op eenliche Oart un Wiis mand de Gegend besiidelt hedd.

 

Un wo Minsch'n leeb'n dout, giff dat out Geschicht'n dorto. Dor sind Veraine grünnt wurn, dor hedd dat Kriige geeb'n un dor sind manchmool ouk gediigene Sook'n pesseert. Un ouk kriss du'n Indruck dorvon, welke Lüer hier met dissen plattdüütschen Dialekt leevt hebbt.

 

As de Minsch'n, de sek hier ansiidelt un platt snackt hebbt, haarn jo ouk'n Beruf. Un dor kanns du mool nolees'n, wat dat fö Berufe weern un ob se dorvon leeb'n konn'n.

Heinz Tödtmann