De Dann'nboum

Wiinach'n stait vo de Döa. Fidi un Jan sin unnerweechs mit'n Lkw. Dat is Freidach Klock drei un dat watt aal'n beet'n duuster. Fidi: "Jan, mook tou, dat wat all düster, un wi meit vondooch no de Dann'n runnermook'n. Weis wool, de is spend wunn un schall as Wiinachsboum up'n Maakplatz. " "Weis du denn, wo dat is?" froocht Jan. "Joo, mook mool Luch ......Maierstroot'n 15." Gesech, gedoon. De baid'n föert no de Maierstroot'n 15. sei stiicht ut, Jan pingelt un Fidi nimmt siin Sooch un gait al in'n Goan. No drei Minut'n kummt Jan un sech: "Komisch, dor is gor keen in'n Huus." Fidi stait all vo ne groude Dann un sech: "Egol, ek hebb de Dann jo all funn'n ober ek mutt seig'n, soune schöine Dann'n hebbt wi all lang nich mehr hatt. Ek weit oul gor nich, worum dei hier wech schall. Dei stait doch hier wunnerbor!" "Nu snack ne lang, dat watt gliik düster!" De Sooch watt ansett un in nullkommanix is de Dann afsoocht. As sei up'n Maakplatz ankoomt, kummt de Bürgermaister jem tomöit un sech: "Stolt'n Heini hedd eb'n anroup'n un froocht, wann ji denn endlich koomt un de Dann' ummookt."

 

retuer

Heinz Tödtmann