Littsche Buerdeern

"Littsche Buerdeern von Dörpen

wat bis du sou glatt

du wull woll no'r Kaak'n

oder wull du no'r Stadt?

 

Ek wikk ne no'r Kaak'n

ek will ne no'r Stadt

Ek will no'r miin Bröögamm

Dorum bin ek sou glatt!

 

Bi deb Buervoocht hebb ek sloop'n

bi den Buervoocht in't Strou

Swaat'n Kaffi hebb ek kreeg'n

mulsch'n Twiiback dortou."

 

Heinz Tödtmann